RSS

ธุรกิจเครือข่ายคืออะไร

“สอนคนให้ตกปลากินเองได้   ดีกว่าหาปลาให้กินตลอดชีวิต ”
ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญกับความเป็นอยู่ของคน เรา  บางคนก็รู้สึกดี  บางคนก็รู้สึกไม่ดี  ขึ้นอยู่กับคนๆนั้น ได้พบได้สัมผัสได้ยินได้ฟัง ธุรกิจเครือข่ายในด้านไหน และสิ่งที่พบที่เจอนั้นเป็นธุรกิจเครือข่ายหรือแชร์ลูกโซ่ มีความจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการทำธุรกิจเครือข่าย ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะมาก เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เข้ามาใกล้ตัวเรา  วันนี้เรามาทำความรู้จักและทำความเข้าใจว่า ธุรกิจเครือข่ายคืออะไร?

ธุรกิจเครือข่าย เข้ามาในชีวิตคนไทยเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน โดยในสมัยนั้น ยังไม่มีใคร? เข้าใจได้ถ่องแท้มากนัก   โดยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีใครนิยมทำกันเพราะไม่มีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วจะได้ตามที่ผู้แนะนำบอกหรือเปล่า รวยจริงหรือเปล่า จึงทำกันแบบลองผิด

ลองถูก  และส่วนมากมักสื่อสารบอกต่อ เข้าใจไปว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ คิดว่าคนมาก่อนได้เปรียบ คนทำทีหลังเสียเปรียบ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความจริงย่อมปรากฏ คนมาทำทีหลังกลับมีตำแหน่งแซงผู้มาก่อนและมีรายได้มากกว่า และกลับมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่ทำงานเท่าเดิม แต่ที่มีรายได้มากขึ้นเพราะเครือข่ายขยายไปมากขึ้น  และที่สำคัญต้องยอมรับว่าการทำธุรกิจเครือข่ายมีผลทำให้คนไทยมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา เพราะธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่งานขายของ แต่เป็นงานบริหารการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรหรือคนโดยเฉพาะ เป็นการสร้างคนสร้างทีมงานให้มีความแข็งแกร่งทั้งชีวิตและจิตใจ มีทักษะในการทำธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ มีความอดทน มุ่งมั่นต่องานที่ทำ ทำให้คนเรามีเป้าหมายเด่นชัดและบรรลุเป้าหมายได้ง่ายและมากขึ้น  มีหลายคน สำเร็จในธุรกิจเครือข่าย ร่ำรวยเพราะธุรกิจเครือข่าย แต่ก็มีหลายๆ คนล้มเหลวเพราะธุรกิจเครือข่ายเช่นกัน ทั้งนี้เพราะปรับตัวไม่ได้กับแผนและระบบการธุรกิจของบริษัทฯ นั้นๆ

ในปัจจุบันผ่านมา 20 ปี ยอดขายในระบบเครือข่ายอยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าล้านบาท  มีผู้ประกอบการเปิดบริษัททำธุรกิจเครือข่ายมากมาย ทั้งที่อยู่ในสมาคมขายตรงและ ไม่ได้อยู่ในสมาคมขายตรง รวมแล้วน่าจะอยู่ประมาณ 200 – 300 บริษัท  มีผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย นับล้านคน แต่ถ้าเทียบกับประชากรในประเทศไทยก็ยังถือว่าน้อยมาก ธุรกิจเครือข่าย จึงยังมีโอกาสการเจริญเติบโตไปได้อีกไกล   แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  เข้ามากำกับดูแล   ทั้งนี้เพราะ มีผู้ประกอบการบางรายเปิดบริษัท เป็นแชร์ลูกโซ่ปั่นเงิน ไม่ได้ทำธุรกิจอย่างจริงจัง หลอกลวงชาวบ้านให้นำเงินมาลงทุน แล้วปิดบริษัท  เชิดเงินหนี  สร้างความเดือดร้อน  สร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการธุรกิจเครือข่าย  ครั้งแล้ว ครั้งเล่า  ทำให้หลายคนขยาดกลัว  ทั้งๆ ที่ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ดี มีความสวยงามที่หลายคนอยากสัมผัส   ดั้งนั้นธุรกิจเครือข่ายคืออะไร?   จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในแวดวงธุรกิจเครือข่ายร่วม 18  ปี   ธุรกิจเครือข่าย คือ   ระบบการทำธุรกิจที่ สามารถทำได้พร้อมๆ กัน  ทำเหมือนๆ  กัน ในเวลาเดียวกัน แม้ต่างสถานที่กันในระยะเวลายาวนานอย่างมั่นคง จนสามารถมีอิสรภาพทางด้านการเงิน,เวลา  และเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้  แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์กติกาของแต่ละบริษัท ในการบริหารธุรกิจเครือข่าย กา่รบริหารจัดการองค์กรสมาชิก รวมถึงผู้ที่ทำธุรกิจเครือข่ายนั้นๆ ว่าสามารถสร้างคนในเครือข่ายให้เป็นผู้นำ

สามารถบริหารธุรกิจเครือข่าย บริหารคนได้เอง ได้หรือไม่ ธุรกิจเครือข่ายมีข้อดีมากมาย ในครั้งหน้าจะมาบอกว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นมีความสวยงามอย่างไร?  สวัสดีครับ

ธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย (network marketing) คือธุรกิจเครือข่ายที่เปิดโอกาศให้ผู้ที่สนใจ ผู้บริโภคหรือผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้แทนจำหน่ายโดยการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ คำปรึกษาที่ดีกับสมาชิกซึ่งการลงทุนทำธุรกิจเครือข่ายนี้ไม่มีความเสี่ยงและไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเหมือนกับธุรกิจอื่นๆที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เป็นรูปแบบโครงสร้างการจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกในลักษะณะการตลาดแบบหลายชั้นหรือที่เรียกว่า Muttilevel Marketing เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย (Network) เป็นการเริ่มต้นจากผู้บริโภคซึ่งมีการซื้อสินค้าใช้เอง เมื่อมีการใช้ดีเกิดความประทับใจกับสินค้าก็แนะนำบอกต่อแบบปากต่อปากและเพื่อเป็นการเปิดโอกาศให้กับผู้คนมีอาชีพในการสร้างรายได้โดยผู้ที่แนะนำจะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากการตลาดเครือข่าย 60% ที่ถูกตัดออกมาจากตัวแทนจำหน่าย,ร้านค้าส่ง,ค้าปลีก จะเห็นได้ว่าการทำธุกิจการตลาดแบบเครือข่ายจะทำให้นักธุรกิจอิสระได้รับส่วนแบ่งของรายได้60% จากผลของการกระจายสินค้าเป็นค่าตอบแทน

ความโดดเด่นของการทำธุรกิจเครือข่ายคือทำแล้วมีรายได้มั่นคงไม่ต้องทำแล้วทำอีกไม่มีวันจบสิ้นซึ่งการทำธุรกิจเครือข่ายนี้ทุกๆคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจเองได้ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ สามารถที่จะทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อน

ข้อดีของการทำธุรกิจเครือข่าย

  • เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำ ไม่ต้องลงทุนสร้างทรัพย์สิน ลงทุนซื้อกิจการ ลงทุนด้านการเกษตร (บนภาระหนีสินทั้งหลาย) ซึ่งธุรกิจเครือข่ายเป็นการสร้างเครือข่ายประชากรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือที่เรียกว่า Passive income เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบสิ้น

  • มีอิสรภาพมากขึ้น คุณสามารถใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำงานเพราะธุรกิจเครือข่ายนี้สามารถทำที่บ้านคุณเองได้ทำให้คุณมีอิสรภาพในการทำธุรกิจ มีอิสรภาพในการดำเนินชีวิตตามที่คุณต้องการและธุรกิจเครือข่ายนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เบื่อกับชีวิตแบบเดิมๆที่ต้องหาเช้ากินค่ำ เงินทองไม่มีใช้ ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ธุรกิจเครือข่ายคือคำตอบที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้

  • เป็นธุรกิจที่เป็นนายของตัวเองคุณสามารถที่จะกำหนดเวลาการทำงานของคุณเองได้โดยไม่มีเวลามาจำกัด

  • เป็นธุรกิจที่เปิดโอกาศให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นเจ้าของธุรกิจเองได้โดยไม่ต้องลงทุนในเรื่องของสถานที่ ทำเล เพียงแต่คุณทำหน้าที่เป้นนักการตลาดเท่านั้นโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถทำได้

ข้อได้เปรียบของการทำธุรกิจเครือข่ายคือคุณสามารถที่จะลงทุนทำธุรกิจเครือข่ายได้โดยที่คุณใช้เวลาว่างหลังเลิกงานสร้างธุรกิจโดยไม่ออกจากงานที่คุณทำอยู่และยังสามารถเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องแลกกับความเจ็บปวด ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

โอกาสที่ดีที่สุดอยู่ที่การตัดสินใจเลือกทางเดินของคุณ
     ใน ทุกๆเช้าของวันใหม่ที่เราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเรายังต้องดำเนินชีวิตในรูปแบบ ที่เหมือนๆกับทุกๆวันที่ผ่านมา คือต้องตื่นแต่เช้า ออกจากบ้าน ผจญกับปัญหาจราจร เพื่อไปให้ทันเข้างาน ตอกบัตรเข้าทำงาน แล้วก็ทำงานตามภาระรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
     พบเจอกับความเครียด ต่างๆในการทำงาน ตอนเย็นเลิกงาน ตอกบัตรออก ผจญกับปัญหาจราจรอีกครั้ง กลับถึงบ้าน แล้วก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลีย และเตรียมพบกับวันใหม่ที่ดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิมๆ เป็นวงจรซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวัน เราเคยสังเกตบ้างหรือไม่เราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไร? เพื่อที่จะให้สามารถดำรงชีวิตผ่านไปได้วันๆหนึ่งเท่านั้นเองหรือ ?
     เรา ต้องการชีวิตที่เป็นแบบนี้จริงๆหรือ ? ผมเชื่อมั่นว่าคนเราทุกคนมีความฝัน อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน แล้วทำไมไม่ลองหาทางที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปสู่รูปแบบของการใช้ชีวิตแบบ ใหม่ในแบบที่คุณอยากเป็น มีสุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า “เดินทางร้อยลี้ต้องมีก้าวแรก” หากคุณต้องการเริ่มต้นสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต ด้วยเส้นทางที่สามารถสร้างความฝันของคุณให้เป็นจริงได้ ภายในระยะเวลาที่ไม่ยาวนานเกินไป
     ธุรกิจเครือข่ายจะเป็นเส้นทางที่ ดีที่สุดเส้นทางหนึ่ง ที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงเสมอ หลังจากนี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ เมื่อคุณได้มีโอกาสอ่านเอกสารฉบับนี้แล้ว และต้องการจะใช้โอกาสที่ดีนี้เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินและเวลาให้กับตัว คุณเองและคนที่คุณรัก ผู้ที่แนะนำคุณให้อ่านเอกสารฉบับนี้พร้อมเสมอที่จะช่วยคุณสร้างความฝันให้ เป็นจริง เพียงคุณมีความเชื่อมั่นและเดินตามความเชื่อในหัวใจของคุณ ทุกสิ่งที่คุณปารถนาย่อมเป็นไปได้อย่างแน่นอน.

ที่มา : หนังสือพ่อรวยสอนลูก ชุดโรงเรียนสอนธุรกิจ

______________________________________________________________________________________________

——————————————————————————————————————————————————————-

หลัก 7 องค์ประกอบของความสำเร็จ

1.บริษัท (Company) บริษัทต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ฐานะทางการเงินต้องมั่นคง

เหตุที่เราต้องพิจารณาเรื่องบริษัท ก่อนเป็นอันดับแรก จะทำให้เราทราบถึงฐานะการเงิน ความมั่นคงของบริษัท ตลอดจนชื่อเสียง และการเจริญเติบโต โดยดูจากทุนจดทะเบียนได้ทำถูกต้องหรือไม่ บริษัทมีหนี้สินหรือไม่ มีใครให้การค้ำประกันหรือไม่ บริษัทมีชื่อเสียงในระดับโลก หรือมีการขยายสาขาทั่วโลกหรือไม่ ยอดจำหน่ายทั่วโลกของบริษัทเป็นอย่างไร สามารถดำเนินธุรกิจในช่องทางไหนได้บ้าง ฯลฯ

เพราะถ้าหากบริษัทที่เราจะเข้าร่วมมี ฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคง ไม่มีชื่อเสียง คงไม่มีใครอยากจะเข้าร่วมทำธุรกิจด้วย และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่นได้ หรือมีสาขาเพียงไม่กี่ประเทศ บริษัทดังกล่าวถึงแม้จะเติบโตในประเทศเท่าใด บริษัทนั้นยังคงถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เสี่ยงต่อการถูกตีตลาดโดยบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศอื่น หรือเมื่อเกิดวิกฤตการณ์จากความตกต่ำของเศรษฐกิจโลก อาจทำให้ผลการประกอบการของบริษัทดังกล่าวลดลง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมธุรกิจขาดรายได้ และบางคนอาจล้มเลิกไป บริษัทนั้นๆ ก็ประสบภาวะขาดทุน ถ้าร้ายแรงก็อาจถึงขั้นปิดกิจการไป

2.ผลิตภัณฑ์ (Products) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยม มีเอกลักษณ์จุดขายเหนือคู่แข่ง

เรื่องผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในระดับต้นๆไม่แพ้เรื่อง “บริษัท” ผลิตภัณฑ์จะต้องมีประสิทธิภาพสูง มีภาพลักษณ์ที่ดี ใช้ได้จริง คุ้มค่าคุ้มราคา และเงินที่จ่ายไป และใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

1. ผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นนวัตกรรมแรกเริ่ม

2. ผลิตภัณฑ์ต้อง Unique คือลอกเลียนแบบทำซ้ำได้ยาก ไม่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไป

3. ผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นที่ต้องการของตลาด และมีคุณภาพสูง คุ้มค่าคุ้มราคา

4. ผลิตภัณฑ์จะต้องใช้แล้วหมดไป มีการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง

เรื่องการจ่ายแผนรายได้ทุกๆคนต้อง ศึกษาให้ดี ในโลกธุรกิจเครือข่ายแผนรายได้มีความแตกต่างกัน เช่นแผนรายได้แบบขั้นบันได การตัดองค์กร (Break away) แผนแบบจับคู่จ่าย แผนรายได้จำกัดชั้นลึก แผนรายได้แมทชิ่งโบนัส มีกองทุนท่องเที่ยว กองทุนกู้ยืม กองทุนรถ หรือมีโบนัสอื่นๆให้อีกหรือไม่ การรักษายอดทำอย่างไร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ซึ่งบางคนอาจคิดว่าทุกธุรกิจเครือข่ายก็เหมือนๆกัน “แต่ความจริงไม่เหมือน” ครับ

– ตัวอย่างเช่นแผนรายได้จำกัดชั้นลึก บางทีได้ห้าชั้นลึกแล้วหยุดจ่าย นี่ก็เป็นจุดอ่อน

– หรือ แม้แต่แผนแมทชิ่งโบนัสสองชั้น สามชั้น มักมีคำถามเสมอว่าในประสบการณ์เครือข่าย คนเก่งมักจะไม่ได้อยู่

เพียงแค่ชั้นที่สอง หรือแค่ชั้นสาม อาจจะไปอยู่ชั้นที่สี่ ชั้นที่ห้า ซึ่งการได้รับเพียงสองถึงสามชั้น ถือว่าเป็นจุดอ่อนของแผนแมทชิ่งที่ไม่สามารถทำให้เราเกษียณรวยได้จริง

เรื่องการรักษายอดเป็นจุดที่น่าสนใจ เป็นอย่างยิ่ง ถ้ามีคำถามว่าธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคที่แท้จริง (ซื้อใช้เองกินเอง) เราควรจะรักษายอดกันเท่าไร หากรักษายอดกลุ่ม ครบเดือนได้ของมาเป็นโกดัง แบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นเครือข่ายผู้บริโภค เพราะใช้เองกินเองไม่หมด เว้นแต่คุณจะเป็นคนชอบขายของเท่านั้น!!

เรื่องผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในระดับต้นๆไม่แพ้เรื่อง “บริษัท” ผลิตภัณฑ์จะต้องมีประสิทธิภาพสูง มีภาพลักษณ์ที่ดี ใช้ได้จริง คุ้มค่าคุ้มราคา และเงินที่จ่ายไป และใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

1. ผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นนวัตกรรมแรกเริ่ม

2. ผลิตภัณฑ์ต้อง Unique คือลอกเลียนแบบทำซ้ำได้ยาก ไม่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไป

3. ผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นที่ต้องการของตลาด และมีคุณภาพสูง คุ้มค่าคุ้มราคา

4. ผลิตภัณฑ์จะต้องใช้แล้วหมดไป มีการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง

3.แผนธุรกิจ (Plan) แผนรายให้ผลตอบแทนอย่างยุติธรรม และมีรายได้ที่คุ้มค่า มั่งคั่ง

เรื่องการจ่ายแผนรายได้ทุกๆคนต้อง ศึกษาให้ดี ในโลกธุรกิจเครือข่ายแผนรายได้มีความแตกต่างกัน เช่นแผนรายได้แบบขั้นบันได การตัดองค์กร (Break away) แผนแบบจับคู่จ่าย แผนรายได้จำกัดชั้นลึก แผนรายได้แมทชิ่งโบนัส มีกองทุนท่องเที่ยว กองทุนกู้ยืม กองทุนรถ หรือมีโบนัสอื่นๆให้อีกหรือไม่ การรักษายอดทำอย่างไร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ซึ่งบางคนอาจคิดว่าทุกธุรกิจเครือข่ายก็เหมือนๆกัน “แต่ความจริงไม่เหมือน” ครับ

– ตัวอย่างเช่นแผนรายได้จำกัดชั้นลึก บางทีได้ห้าชั้นลึกแล้วหยุดจ่าย นี่ก็เป็นจุดอ่อน

– หรือ แม้แต่แผนแมทชิ่งโบนัสสองชั้น สามชั้น มักมีคำถามเสมอว่าในประสบการณ์เครือข่าย คนเก่งมักจะไม่ได้อยู่

4.แนวโน้ม (Trends) สินค้ามีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เรื่องแนวโน้มที่มีความสำคัญเนื่อง จากหลักหนึ่งของธรรมชาติของมนุษย์คือ มนุษย์ทุกคนต้องการความสะดวกความสบาย หรืออาจพิจารณาปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค จะเห็นได้ว่าแนวโน้มในเรื่องของความสะดวกสบาย เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกๆคนต้องการ หรือแม้แต่เรื่องปัจจัย 4 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ จะไม่มีวันตาย ทุกๆคนต้องการอาหาร ทุกๆคนต้องการเสื้อผ้าใหม่ๆ ทุก ๆ คนปรารถนาที่อยากจะมีที่อยู่อาศัย และทุกๆคนไม่ต้องการเจ็บไข้ได้ป่วย

ดังนั้น ธุรกิจใดๆที่มีทิศทางในเรื่องของความสะดวกสบาย และที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ขอให้คุณได้พิจารณาเลือกเข้าร่วมธุรกิจในประเภทดังกล่าว ก่อนธุรกิจประเภทอื่นๆ

5.จังหวะเวลา (Timing) ช่วงเวลาต้องอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นไม่นาน และอยู่ในช่วงกำลังเจริญเติบโตอย่างยิ่งยวด

หากคุณมั่นใจในสี่องค์ประกอบแรกเมื่อไหร่ ในเรื่องของจังหวะเวลา ถือเป็นช่วงเวลาของความมั่งคั่ง (Wealthy) ของธุรกิจเครือข่ายอย่างแท้จริง คุณอาจจะได้เห็นธุรกิจที่เพิ่งเปิดใหม่ คนที่แนะนำธุรกิจชอบใช้คำว่า “คุณได้เป็นต้นสายแน่นอน” เป็น เรื่องจริงครับ การปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเข้าร่วมกับธุรกิจเครือข่ายที่มีความเสถียรแล้ว หรือเรียกง่ายๆ ว่าธุรกิจที่คนทั่วไปรู้จักแล้ว การทำธุรกิจในช่วงเวลาดังกล่าว จะทำได้ยากกว่า ซึ่งความยากจะแปรผันโดยตรงกับระยะเวลาที่ผ่านไป

6.ทีมงาน (Team) ผู้นำมีีความเป็นมืออาชีพ จริงใจ และช่วยให้ท่านประสบความสำเร็จได้จริงๆ 

ทีมมีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจเครือข่าย? คุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกทีม หลักในการเลือกทีม คุณจำเป็นต้องรู้จักว่าคนที่แนะนำธุรกิจให้กับคุณ มีทีมงานเป็นอย่างไร มีทัศนะคติที่ดีหรือไม่ สามารถ Coaching ให้เราได้หรือไม่ หรือมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทางด้านไหนบ้าง

หลายครั้งคุณจะเห็นได้ว่าคนที่แนะนำ คุณเข้ามา มักชอบเก็บรูปถ่าย ที่เขาได้ถ่ายรูปคู่กับคนที่ประสบความสำเร็จ และเอามาลงหน้าเว็ปเพ็จของตัวเอง หรือตามแผ่นพับ โดยที่ความจริงเขาอาจเป็นเพียงคนที่รู้จักคนที่ประสบความสำเร็จนั้น “แต่ไม่ได้อยู่ในทีมที่ประสบความสำเร็จ” การเข้าร่วมทีมทำธุรกิจเครือข่าย ผมขอแนะนำให้คุณพาตัวเองเข้าไปรู้จักกับคนในทีมงานก่อน เพราะแต่ละทีมงานมีการเทรนการสอนที่แตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการทำงานร่วมกับทีมที่ดีที่สุด หรือทีมธรรมดาๆ

ดังนั้น เมื่อมีคนชวนคุณเข้าร่วมธุรกิจเครือข่าย “คุณจำเป็นต้องรับนัดกับคนที่เปิดโอกาสให้กับคุณ” เพื่อที่คุณจะได้พิจารณาและรู้จักกับคนในทีมงาน ก่อนการตัดสินใจที่จะฝากอนาคตไว้กับทีมที่ดีที่สุดที่คุณเลือก

ทีมมีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจเครือข่าย? คุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกทีม หลักในการเลือกทีม คุณจำเป็นต้องรู้จักว่าคนที่แนะนำธุรกิจให้กับคุณ มีทีมงานเป็นอย่างไร มีทัศนะคติที่ดีหรือไม่ สามารถ Coaching ให้เราได้หรือไม่ หรือมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทางด้านไหนบ้าง

7.ทีมผู้บริหาร (Management) ผู้บริหารมืออาชีพ วิสัยทัศน์ก้าวไกล มีประสบการณ์มายาวนานในด้านธุรกิจเครือข่าย

ผู้บริหารมีความสำคัญอย่างไร วิธีตรวจสอบ ให้เริ่มจากการค้นคว้าหาข้อมูลว่าผู้บริหารเป็นใครมาจากไหน มีประวัติการทำงานกับบริษัทอะไรมาก่อน มีประสบการณ์การทำงานเป็นอย่างไร ประสบความสำเร็จแค่ไหน หรือมีเกียรติคุณ หรือเคยได้รับรางวัล Manager of The Year บ้างหรือไม่ สิ่งเหล่านี้เราสามารถตรวจสอบได้จากสื่อหลายๆแขนง

ผมขอให้คุณค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือ Success, Leader Time Magazine เพื่อความมั่นใจ เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าบริษัทใดๆ หากผู้บริหารไม่มีความสามารถอย่างเพียงพอ ขาดวิสัยทัศน์ ถึงแม้บริษัทจะดำรงอยู่ได้ แต่จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยืนยาวได้อย่างไร

กรอกข้อมูลรับเคล็ดลับที่นี่!

______________________________________________________________________________________________

ด้วยพลังแห่งจักรวาลจงสั่นสะเทือนความสำเร็จแด่ท่าน…

ชนันโชค   บัวงาม

โทร.087-2256785,085-9850881

chanunchok@gmail.com

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: